İgid canlı, şirkət sloqanlı.
9 Yan, 2018
Brandup
Brandup
509

İgid canlı, şirkət sloqanlı.

Sloqan - bir markanın ideyalarını və fəlsəfəsini müəyyənləşdirən ən vacib kommunikasiya vasitəsidir. Uğurlu bir sloqan sadəcə markaya dəyər qatmaqla qalmayıb, bəzən markanı əfsanəyə çevirir. Araşdırmalar göstərir ki, istehlakçılar sloqanını bəyəndiyi markanı özünə daha yaxın hesab edir və 37% daha çox satın alır.

Sloqan deyəndə sadəcə 2-3 sözdən ibarət bir fikir, olmasa da olar tipli fikirlər ağlınıza gəlirsə, gəlməsin, çünki uğurlu sloqan markanın mövqeyini və fəlsəfəsini istehlakçılara çatdırmaq üçün ən əlverişli vasitədir. Uğurlu bir sloqan markanın yaddaqalan olmasını təmin edir və istehlakçıda markanı digər rəqiblərindən fərqləndirən əsas faktor kimi çıxış edir.

Gündəlik həyatımızda qarşılaşdığımız bir çox sloqan müasir məktəbin nəticələri olsa da, birmənalı olaraq ən uğurlu hesab olunan sloqanlar klassik məktəbin nümunələridir. Keçən yazımızda yazdığımız kimi hər kəs Nike, Apple, McDonald`s-ın sloqanlarını əzbər bilir. Bu siyahını daha da genişləndirmək olar. Məsələn, Coca Cola, Heineken, BMW...

Doğru yerdə, doğru zamanda

Hərdən tək bir sloqan markanın bütün tarixi ərzində onunla bərabər irəliləyərkən, bəzən də müəyyən bir müddətdən sonra yeni sloqana ehtiyac yaranır. Coca-Cola bunun ən bariz nümunəsidir. Kampaniya “Coca-Cola dadında həyat” sloqanını,  “xoşbəxtliyə qapaq aç” sloqanına dəyişdi. Sürətli həyat sürətli cavablar da tələb edir. Onun istəklərinə cavab verə bilməyən şirkətlər isə uçuruma doğru ilk addımı atmış olurlar.

Effektiv sloqanı necə yaratmalı?

Mütəxəssislərə görə bu nöqtədə əsas kriteriya asan səslənmədir. “Səs ahəngi və qafiyə, sloqanınızı yaddaqalan və unudulmaz edir”. Sloqanı rəqiblərindən fərqləndirən və seçim etməyinizi asanlaşdıran başlıca fərqi. “Creative Advertising” kitabının müəllifi L.Whittier bu kitabda uğurlu sloqanın formulunu belə izah edir:

“Məhsul ya da xidmətin dəyərini bildirməlidir. Marka mesajının hədəf kütlə tərəfindən başa düşülməsinə köməkçi olmalıdır. Bütün reklamlarda davamlı vurğulanmalı və hamının xatırlamaqdan həzz alacağı bir şey olmalıdır”

Keçmişdən-Gələcəyə

Uğurlu sloqanın necə olması ilə bağlı bütün mütəxəssislərin fikri sabit olsa da, hər şeyi dəyişdirən zaman sloqanlara da öz təsirini göstərib. Keçmişdə markalar istehlakçılara daha emosional sözlərlə xitab etməyi seçirdilərsə, artıq bu tendensiya öz yerini istehlakçının məhsuldan və ya xidmətdən əldə edəcəyi faydanı göstərməyə keçib.

Al Ries`in sözlərinə görə “Sloqan marka mesajını özündə cəmləşdirməlidir”. Al bu yerdə Amerika reklam tarixində ən çox sevdiyi sloqanı qeyd edir:

“Motel 6” üçün yaradılmış “İşığı sizin üçün açıq saxlayacağıq” sloqanı.

Yaxşı sloqan müştərinin bəyəndiyi sloqandır.

Mütəxəssislər bu barədə də birmənalı olaraq qeyd edirlər ki, uğurlu sloqan markanın bazardakı mövqeyi haqqında məlumat verməlidir və buna görə də sloqan seçilən zaman əsasən xitab edəcəyiniz müştərinin gözündən və beynindən fikirləşmək lazımdır.

Sloqan daha çox istehlakçının görüb, özünəyaxın hiss etməsinə hesablanmalıdır, sifarişçinin istəklərinə əsasən yox. Bir çox sloqanın uğursuz olmasının səbəbi sifarişçinin variantlar arasında özünün bəyəndiyini seçib, istehlakçını ikinci plana atmasından irəli gəlir.

Qaçın! Klişe var!!!

Son illərdə trend olan sözdən bir neçə brend və markanın eyni anda istifadə etməsi onların hər birinin uğursuz olmasına gətirib çıxarır. Məsələn, son vaxtlar qarşımıza çıxan innovasiya sözü və ondan sloqanlarında istifadə edən bir neçə nümunə.

Asus: Inspiring Innovation

Nissan: Innovation for all

Siemens: Global Network of Innovation

Yenə, Al Ries`in fikirlərinə yer və yol vermək istəyirəm.

“Əgər bir şirkəti innovasiya ilə əlaqələndirsəm bu Apple olar, amma buna baxmayaraq Apple heç vaxt sloqanlarında innovasiya sözündən istifadə etməyib. Bunun əvəzinə yeni və innovativ məhsullarını daha çox konkret və hər kəsə aydın olan sloqanlarla çatdırıb. Apple iPod`u “Cibindəki min musiqi” sloqanı ilə tanıtdı. Konkret və aydın sloqanlar Apple`ı artıq neçə ildir öz bazarında liderlərdən birinə çevirib.”

Ad, loqo və sloqanı bir tam olaraq düşünə bilərsiniz. Bu üç önəmli faktor bir-birini tamamlamalı və vəhdət təşkil etməlidir. Sloqan bir məna ifadə etmirsə, ünvanlandığı müştəriyə heç bir təsir bağışlamırsa deməli sadəcə hərf yığınından ibarətdir və bu rəqiblərinizə uduzacağınız anlamına gəlir. Sizə keçən yazımızdan olan nümunəni gətirmək istəyirəm. Məsələn, Nike heç vaxt “ ən keyfiyyətli idman markası” bizik deməyib, lakin Nike`n seçdiyi və istifadəçiyə planlarını həyata keçirməsi üçün sövq edən sloqanı var və bu daha uğurludur.

Müəllif: Elgün Abdurahmanov